ΗΔΙΚΑ: Αλλαγές στην εμφάνιση της λίστας θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο ΣΗΣ

Η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε στις 19/6/2019 ότι από "ότι από την Πέμπτη 20-6-2019, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης θα εμφανίζονται, στη σχετική λίστα αναζήτησης, ταξινομημένα ανά θεραπευτική κατηγορία για λόγους ευκολότερης και ταχύτερης αναζήτησης από τον ιατρό".Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails