Αναβολή εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών έως τις 15 Ιουλίου 2019

Για τις 15 Ιουλίου 2019 μετατίθεται η εφαρμογή του άρθρου 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Στόχος είναι να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των σχετικών με την υπηρεσία πληροφοριακών συστημάτων:

α) του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

β) των λογισμικών ιατρείων τρίτων κατασκευαστών

γ) των λογισμικών των φαρμακείων Κοινότητας και του ΕΟΠΥΥ και

δ) των μηχανισμών διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα μέσω του ΑΡΙ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως ποσότητας ή περιεκτικότητας.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails