ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος CANESTEN cream 1%

Ο ΕΟΦ αποφάσισε στις 21/2/19 την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Canesten cream 1%, κατόπιν εκτός προδιαγραφών αποτελεσμάτων όσον αφορά το προϊόν αποδόμησης καρβινόλη. Η εταιρεία BAYER ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΕΟΦ με τις συγκεριμένες παρτίδες.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails