ΠΦΣ: Χορήγηση αναλωσίμων αποκλειστικά από τα φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

 

 

Αθήνα, 24/5/2019
 
Αρ. Πρωτ. 2077
 
 
 
Προς 
τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 
της χώρας
 
 
Μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δόθηκε η Οδηγία ότι τα αναλώσιμα ΣΔ που προορίζονται για αυτοδιαγνωστικούς σκοπούς (ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαρφιστήρες και ταινίες μέτρησης κετονών) χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία σύμφωνα με το νόμο. Από χθες στις γνωματεύσεις αναλωσίμων ΣΔ που εκδίδονται, εμφανίζεται στο σχόλιο η ένδειξη "διατίθεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία".
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails