ΗΔΙΚΑ: Συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους πολίτες

Η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε στις 14/3/2019 ότι "στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενεργοποιείται η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων σε ανασφάλιστους πολίτες δικαιούχους του Ν.4368 σε όλους τους πιστοποιημένους ιατρούς του συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 104 του Ν.4600 (ΦΕΚ43/Β/9-3-2019)".

Επίσης διευκρινίζει ότι "σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουμε δεχτεί από ιατρούς, σας ενημερώνουμε ότι δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ οι επισκέψεις ανασφάλιστων ασθενών, δικαιούχων του άρθρου 33 του Ν.4368/2016, σε πιστοποιημένους ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ".Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails