Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ: Διανομή ερωτηματολογίων για τα ανόργανα συμπληρώματα στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

Ερωτηματολόγια στα φαρμακεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης θα διανείμουν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Σύμφωνα με επιστολή της προέδρου του Τμήματος Δήμητρας Χατζηπαύλου-Λίτινα προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΣΘ, τα ερωτηματολόγια οργανώθηκαν από τους φοιτητές υπό την επίβλεψη της κ. Χατζηπαύλου-Λίτινα και αφορούν τα ανόργανα συμπληρώματα. Η πρόεδρος παρακαλεί να ενημερωθούν τα μέλη του ΦΣΘ και να διευκολύνουν την προσπάθεια των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κοινοποιηθούν, εφόσον η Φαρμακευτική κοινότητα ενδιαφέρεται, στο επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής.

Επισυνάπτεται η επιστολή της κ. Χατζηπαύλου-Λίτινα.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails