ΗΔΙΚΑ: Εφαρμογή του άρθρου 6 του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι στις 10-4-2019 στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  θα εφαρμοστεί  στην έκδοση παραπεμπτικού το άρθρο 6, του νέου Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται  στα υπ' αριθμ. ΔΒ3Β/Φ4/οικ.36397/19-9-2018 και ΔΒ3Β/Φ4/οικ.44294/8-11-2018  έγγραφα του ΕΟΠΥΥ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails