ΕΟΦ: Μερική άρση απόφασης του Οργανισμού για προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Ο ΕΟΦ αποφάσισε στις 20/3/2019 την άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 22 εκ των 77 σκευασμάτων που έλειπαν από τη φαρμακευτική αγορά. Όπως αναφέρει σε σχετικό έγγραφό του,  προέβη σε αυτή την ενέργεια μετά τη διαπίστωση ότι της ομαλοποίησης της επάρκειας στην ελληνική επικράτεια.

Επισυνάπτεται η απόφαση του ΕΟΦ με τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails