ΕΟΦ: Άρση ανάκλησης παρτίδων φαρμάκων με βαλσαρτάνη από τον παραγωγό Zheijiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd (Κίνα)

Στην άρση ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων (VALSART/HEREMCO και CO-VALSART/HEREMCO) που περιέχουν βαλσαρτάνη από τον παραγωγό Zheijiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd (Κίνα) προχώρησε ο ΕΟΦ. Προμηθεύτρια εταιρεία των σκευασμάτων αυτών στην ελληνική αγορά είναι η HEREMCO φαρμακαποθήκη Μ.Ε.Π.Ε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ στις 26/2/2019, "η άρση της ανάκλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα έγινε δεδομένου ότι, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων οι προσμίξεις NDMA και NDEA, είναι εντός προδιαγραφών".
Διαβάστε το αναλυτικό έγγραφο του ΕΟΦ.
 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails