ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αποζημίωση γαληνικών σκευασμάτων

Διευκρινιστικό έγγραφο με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την αποζημίωση των γαληνικών σκευασμάτων απέστειλε στον ΠΦΣ ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει "δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για την κοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στην υπ' αριθμ. 1439 απόφασή του (συνεδρίαση 512/12-11-2018), ενέκρινε τη συνέχιση αποζημίωσης των γαληνικών σκευασμάτων με βάση τον ισχύον σύστημα κοστολόγησης μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται". 

Επισυνάπτεται το έγγραφο.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails