Προσκλήσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΦΣΘ και ΔΙΛΟΦ στις 22 Απριλίου 2019

 

Θεσσαλονίκη 12 Απριλίου 2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων, καλούμε τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE, Μοναστηρίου 305, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2016 με διπλογραφικό σύστημα
  2. Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2017 με διπλογραφικό σύστημα
  3. Εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2018
  5. Παρουσίαση Επαγγελματικού Ταμείου Φαρμακοποιών
  6. Διάφορες ανακοινώσεις για συνδικαλιστικά θέματα

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ.

 

 Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2019, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Απριλίου και ώρα 11:30. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα  20:00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE, Μοναστηρίου 305, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ισολογισμού έτους 2017
  2. Διάφορες ανακοινώσεις

 

 Για το Δ.Σ. του ΔΙΛΟΦ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυνάπτονται οι ισολογισμοί ΦΣΘ 2016 και 2017 και ο ισολογισμός ΔΙΛΟΦ 2017. Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας για να εμφανιστούν.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails