Προσκλήσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΦΣΘ και ΔΙΛΟΦ στις 18 Σεπτεμβρίου 2019

Θεσσαλονίκη 6 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων,  καλούμε τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στα γραφεία του ΦΣΘ (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2018
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2019
  5. Διάφορες ανακοινώσεις για συνδικαλιστικά θέματα

                                          

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ.

 

 Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα  20:00, στα γραφεία του ΦΣΘ (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  2. Έγκριση ισολογισμού έτους 2018
  3. Διάφορες ανακοινώσεις 

 

 Για το Δ.Σ. του ΔΙΛΟΦ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυνάπτονται ο ισολογισμός ΦΣΘ 2018 και ο ισολογισμός ΔΙΛΟΦ 2018. Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας για να εμφανιστούν.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails