Ενημέρωση ΔΙΛΟΦ

Οδηγίες για την κατάθεση συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ
Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ασφαλιστκά Ταμεία που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails