Διάθεση των αντιιϊκών φαρμάκων Tamiflu και Relenza από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Αθήνα, 5/2/2016

και 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails