ΕΟΠΥΥ: Κανονικά η αποζημίωση των γνωματεύσεων e-ΔΑΠΥ που έχουν εκδοθεί έως και 31/10/2018

Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των γνωματεύσεων -παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί έως 31/10/2018 εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει "οι γνωματεύσεις για ιατροτεχνολογικό υλικό (πλην οπτικών ειδών), υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής διατροφής, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, θα εκτελούνται και θα εκκαθαρίζονται μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης αυτών. Επίσης οι γνωματεύσεις που έχουν υποβληθεί στο ΑΥΣ μέχρι και την 31η Οκτωβρίου και βρίσκονται υπό εξέταση για παραπάνω ποσότητες ή δαπάνες, εφόσον εγκριθούν θα εκτελούνται και θα εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο έκδοσης αυτών".

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails