ΠΦΣ: Επιστολή προς νέο πρόεδρο ΕΟΠΥΥ για προβλήματα στη λειτουργία του e-ΔΑΠΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 4/4/2019

 

 

Αρ. Πρωτ. 1410

 
Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο


Κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Όπως γνωρίζετε ο κλάδος των φαρμακοποιών αποτελεί την κατηγορία των παρόχων με τα περισσότερα μέλη (10.500 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα).
Είναι ο κλάδος που πραγματικά στήριξε τον ΕΟΠΥΥ στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, όταν οι πληρωμές των φαρμακείων πραγματοποιούνταν σε δόσεις και με καθυστερήσεις πληρωμών έως και 120 ημερών, παρά τα σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας που δημιουργούσε αυτή η καθυστέρηση.
Είναι ο κλάδος που στήριξε το εγχείρημα του οργανισμού όσον αφορά στη σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και στήριξε την απόφαση του οργανισμού για τον εξορθολογισμό των δαπανών σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων. 
Μια κατηγορία προϊόντων που μέχρι τότε τα διέθεταν προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συγκεκριμένες εταιρείες που μονοπωλούσαν την αγορά αυτή. Εταιρείες που δεν είχαν αλλά και δεν έχουν, την κουλτούρα και την φιλοσοφία που διέπει τους φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί υπέστησαν στην αρχή του εγχειρήματος αυτού, τότε δηλαδή που η εφαρμογή βρίσκονταν ακόμα στα αρχικά στάδια, μεγάλες περικοπές που οφείλονταν βασικά στις δυσλειτουργίες του συστήματος, αλλά κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης προς τους παρόχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. 
Παρ’ όλα αυτά βοηθήσαμε με τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις μας, στον εκσυγχρονισμό του e-ΔΑΠΥ (εφαρμογή κοφτών, ηλεκτρονική έγκριση ΑΥΣ, ηλεκτρονική εκτέλεση της γνωμάτευσης και πολλά άλλα). Δυστυχώς όμως, η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ώστε όταν εκδίδεται η γνωμάτευση από τον συνταγογράφο ιατρό, αυτή να πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος περικοπών, για τις οποίες οι φαρμακοποιοί δεν φέρουν καμία ευθύνη. Με τον τρόπο αυτό η ευθύνη των φαρμακοποιών θα περιορίζεται στην εκτέλεση της γνωμάτευσης και μόνο αυτής, όπως είναι και το λογικό.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας επισημάνουμε μια σειρά θεμάτων που έχουν ανακύψει προσφάτως ή παραμένουν ανεπίλυτα από την έναρξη λειτουργίας του e – ΔΑΠΥ παροχών:
 
1. Χρονοβόρα διαδικασία κατά την εκτέλεση των άυλων barcodes, που είναι σε βάρος και των ασφαλισμένων που περιμένουν μέχρι και 45 λεπτά για να εκτελεσθεί η γνωμάτευση.
 
2. Ο ΕΟΠΥΥ δεν ενημερώνει εγκαίρως τους παρόχους για κάθε αλλαγή στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ, με αποτέλεσμα να υπάρχει αιφνιδιασμός και σύγχυση όπως πχ στην εφαρμογή χρήσης του άυλου κουπονιού, στις αλλαγές των τιμών αποζημίωσης κ.α. Για παράδειγμα, τα ποσοστά συμμετοχής για τις ταινίες και τους σκαρφιστήρες για ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 με αντιδιαβητική αγωγή, άλλαξαν 3 φορές εντός του Ιανουαρίου 2019, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, γεγονός που προκάλεσε στους ασθενείς, σοβαρά προβλήματα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακοποιών. 
 
3. Η καθυστέρηση στην προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του e- ΔΑΠΥ σχετικά με την ενσωμάτωση των διατάξεων του ισχύοντος ΕΚΠΥ, δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει τους παρόχους με περικοπές. Δυστυχώς όμως, είναι παρά πολλά τα παραδείγματα των περικοπών για τέτοιες περιπτώσεις.
 
4. Η υποχρεωτικότητα της θεώρησης των γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό εκτός των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη, δυστυχώς κατά την άποψη των υπηρεσιών δεν έχει καμία ισχύ. Επομένως θεωρημένες γνωματεύσεις μπορούν να περικοπούν, κάτι που δεν συμβαίνει - και ορθώς - με τις θεωρημένες συνταγές φαρμάκων.
 
5. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων που για υποβολές της Σύμβασης Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής επειδή ο συνταγογράφος ιατρός βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, δεν εκκαθαρίζονται με αποτέλεσμα σε συναδέλφους φαρμακοποιούς που έχουν εκτελέσει έστω και μια γνωμάτευση των ιατρών που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες να καθυστερεί η πληρωμή τους εδώ και αρκετούς μήνες. 
Φυσικά η παραπάνω αναφορά μας δεν αφορά συναδέλφους που εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές. 
Παρακαλούμε να διαχωρίσετε άμεσα τις περιπτώσεις αυτές και να προχωρήσετε τις διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των συναδέλφων που δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν τις περιπτώσεις των ιατρών που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου.
 
6. Η ενεργοποίηση της διασύνδεσης του e-ΔΑΠΥ με τα λογισμικά των φαρμακείων μέσω του APIόπως ακριβώς ισχύει για τις συνταγές φαρμάκων - δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να καταχωρούμε τις γνωματεύσεις του e-ΔΑΠΥ δύο φορές, μια κατά την εκτέλεση της στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ και μια στο πρόγραμμα του φαρμακείου μας.
 
7. Για ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων οι τιμές αποζημίωσης είναι ίδιες ή και χαμηλότερες από τις τιμές αγοράς αυτών των προϊόντων. Επομένως είναι αδύνατη έως απαγορευτική, η χορήγηση αυτών των προϊόντων από τα φαρμακεία μας στον ασφαλισμένο. 
Θα πρέπει να επιτραπεί η νόμιμη είσπραξη της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και στην λιανική τιμή. Το αποτέλεσμα της επιμονής μέχρι σήμερα, της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, για την μη είσπραξη της διαφοράς αυτής, οδηγεί τους ασφαλισμένους σε αδυναμία να προμηθευτούν τέτοιου είδους προϊόντα όπως γάλατα, προϊόντα κοιλιοκάκης κτλ. μέσω του ΕΟΠΥΥ.
 
8. Σύμφωνα με το νόμο 4472/2017 ο ΕΟΠΥΥ έχει υποχρέωση παροχής Bonus για τα φαρμακεία που έχουν επιτύχει τον στόχο τους ως προς τα ποσοστά διείσδυσης των γενοσήμων. Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός οφείλει στους φαρμακοποιούς για τα έτη 2017, 2018 και το α΄ τρίμηνο του 2019, ποσό που ανέρχεται σε περίπου 7.700.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν αποδοθεί μόνο 1.680.000 ευρώ. 
Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη για την απόδοση του ποσού αυτού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς, διότι θεωρούμε παράλογο ενώ εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ το rebate και το 0,8%, να μην αποδίδει το bonus στα φαρμακεία που έχουν επιτύχει τους στόχους διείσδυσης γενοσήμων.
 
9. Τέλος σοβαρό ζήτημα είναι και τα κριτήρια ελέγχου των φαρμακείων που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή καθώς και η διαδικασία ελέγχου. Είναι αναγκαίο να μας ενημερώσετε για τον τρόπο ελέγχου και πώς θα εφαρμοστούν τα κριτήρια αυτά.
 
Κύριε Πρόεδρε, στην επικείμενη συνάντησή μας ευελπιστούμε ότι με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας και διαλόγου, θα επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα.
 
Με τιμή
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails