ΦΣΘ: Επιστολή σε ΕΟΠΥΥ για λανθασμένες συμμετοχές ασφαλισμένων στο e-ΔΑΠΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 3 Ιανουαρίου 2019

 

 

 Αρ. Πρωτ. 13

 

Προς: Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

Κοιν. Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ

         Διευθυντή Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

         ΠΦΣ

 

 

Θέμα: «Λανθασμένες συμμετοχές ασφαλισμένων στο e-ΔΑΠΥ»

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε ότι η εφαρμογή Ε-DAPY επιτρέπει την έκδοση γνωματεύσεων αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή 25% βάσει τόσο του νέου όσο και του προγενέστερου ΕΚΠΥ.

Με δεδομένο ότι στο πεδίο που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής δεν δύναται να παρέμβει ο πάροχος κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, δεν θα αποδεχτούμε καμία περικοπή που αφορά στις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος και συμβαίνουν με δική σας υπαιτιότητα. 

Εμείς θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασθενείς βάσει της γνωμάτευσης που μας προσκομίζουν έχοντάς σας εγκαίρως επισημάνει τα ανωτέρω.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Με τιμή

 Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails