Πρόσκληση για δήλωση υποψηφιότητας στις εκλογές του ΦΣΘ στις 24 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου 2019

 

 AΡΙΘΜ. Πρωτ: 1676

  

Προς: Φαρμακοποιούς ΦΣΘ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ολοκληρώνει τον Νοέμβριο την τριετή θητεία του και στη συνεδρίασή του της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε, όπως προβλέπεται από την Φαρμακευτική Νομοθεσία, την προκήρυξη εκλογών για τις 22 Νοεμβρίου και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019.

 

Οι εκλογές πραγματοποιούνται για την ανάδειξη:

-Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ενός (1) Τακτικού μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

-Ενός (1) Αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

-Δώδεκα (12) Τακτικών και δώδεκα (12) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συναδέλφων, οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, στα γραφεία του Συλλόγου, Εθνικής Αντίστασης 173-175.

 

Σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία:

  1. Τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και πιο συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου, θα γίνει ανάρτηση του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Συλλόγου. Ενδεχόμενες ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 14 ημέρες από την ανάρτησή του.
  2. Οι εκλογές, σύμφωνα με το νόμο, διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, μετά την ανάρτηση του εκλογικού καταλόγου, πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή από 1-23 Οκτωβρίου 2019, με γραπτή δήλωσή τους (η δήλωση επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης), ότι μετέχουν σε συγκεκριμένο συνδυασμό. Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετάσχουν σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς (με δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο δήλωσης υποψηφιότητας). Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στα γραφεία του Συλλόγου έως την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φ.Σ.Θ. που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3601/28, για να είναι κάποιος υποψήφιος απαιτείται :

Α) Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.

Β) Να εκπλήρωσε την στρατιωτική υποχρέωσή του ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα.

Γ) Να μη στερείται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.

Δ) Να μην καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, ή να μη διατελεί υπό κατηγορία που συνεπάγεται τέτοια ποινή, με παραπεμπτικό βούλευμα.

Ε) Να κατέχει τα εκλογικά του δικαιώματα όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο.

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails