ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Ο ΕΟΠΥΥ, με έγγραφό του με σημερινή ημερομηνία (17/01/19) προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ενημερώνει ότι "με τη δημοσίευση του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/Β, 1/11/2018) παύει να ισχύει η υπ. αριθμ. οικ. 185/2-1-2013 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ που αφορά σε συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο και εκτελούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails