ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΚΠΥ

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει και λίστα με τα υλικά που απαιτούν ηλεκτρονική γνωμάτευσηΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails