ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για την εκτέλεση γνωματεύσεων ΕΚΠΥ με απόφαση Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ)

 

Ανακοίνωση για τις εκτελέσεις γνωματεύσεων που αφορούν υπέρβαση εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει, για να εκτελεστούν οι γνωματεύσεις αυτές από τους φαρμακοποιούς πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόφαση Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) ώστε να αποζημιωθούν.
Σημειώνεται ότι:
-Ποσοτικό όριο: στις περιπτώσεις που τα υλικά υπόκεινται σε ποσοτικό όριο, ο έλεγχος της επιπλέον ποσότητας ήδη έχει πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση της γνωμάτευσης (με αντίστοιχη ένδειξη: "ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ").
-Χρηματικό όριο: στις περιπτώσεις όπου τα υλικά της γνωμάτευσης υπόκεινται σε χρηματικό όριο, θα πρέπει η εκτέλεση της γνωμάτευσης να περιορίζεται στο αντίστοιχο χρηματικό όριο υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης πραγματοποιούνται και οι επόμενες εκτελέσεις της ίδιας γνωμάτευσης μέχρι να καλυφθεί το ποσό της υπέρβασης, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη "ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ-Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ".
Επιπλέον, με νέα ανακοίνωσή του μέσω του e-ΔΑΠΥ για τις γνωματεύσεις με απόφαση ΑΥΣ (Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου), ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι "οι περιπτώσεις γνωματεύσεων στις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος κατάθεσης με την αιτιολογία της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από το ΑΥΣ, θα υποβάλλονται με συμπληρωματική υποβολή του μηνός τον οποίο αφορούν βάσει της ημερομηνίας εκτέλεσης".

Επισημαίνεται ότι "το φυσικό παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης με την υπογραφή του ασφαλισμένου ενδέχεται να είναι χειρόγραφο και να συνοδεύεται από πρωτότυπη γνωμάτευση, την απόφαση ΑΥΣ και την αντίστοιχη ηλεκτρονική εκτέλεση αυτής.

Στη συνέχεια και μόνο εφόσον αποδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την Αρχειοθήκη του Οργανισμού, παρακαλείσθε να προσκομίζετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.) της περιοχής σας, λίστα με τους αριθμούς υποβολών των ανωτέρω περιπτώσεων, τον μήνα αναφοράς (ΜΜ/ΥΥΥΥ) και τους αριθμούς πρωτοκόλλου της Αρχειοθήκης προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν ως εμπρόθεσμες. Η αντίστοιχη λίστα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου υλικών ή φαρμακείου στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι αφορά αποκλειστικά υποβολές που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις ή/και εκτελέσεις οι οποίες συνοδεύονται από αποφάσεις ΑΥΣ".   
Διαβάστε αναλυτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails