ΕΟΠΥΥ: Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων γενοσήμων στα φαρμακεία

Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τεθεί σε ισχύ η υπουργική απόφαση για τα αποθέματα γενόσημων φαρμάκων που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία. Η απόφαση αριθ. Δ3(α) 46627/15.6.2018 με πλήρη τίτλο "Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία" ορίζει ότι κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα τουλάχιστον μία συσκευασία γενόσημου φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δρα­στικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Επισυνάπτεται η απόφαση. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails