ΕΟΠΥΥ: Παράταση έως 31/12 στη χρήση των κανονικών ταινιών γνησιότητας για τα αναλώσιμα του σακχαρώδους διαβήτη

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι "ύστερα από αίτημα του ΠΦΣ στις 11/10/18, ο Οργανισμός αποφάσισε να δοθεί παράταση στην εκτέλεση γνωματεύσεων που αφορούν τα αναλώσιμα για τον σακχαρώδη διαβήτη έως τις 31/12/2018. Για το ανωτέρω διάστημα, κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των γνωματεύσεων δύνανται να συνυπάρχουν η νέα διαδικασία (με άυλα barcodes) και η παλαιά διαδικασία (με ταινίες γνησιότητας).

Για την εκτέλεση με τη νέα διαδικασία (άυλα barcodes) δεν απαιτείται επικόλληση ταινιών γνησιότητας (κουπονιών). Η εκτέλεση με την παλαιά διαδικασία ισχύει ως έχει.

Επισημαίνεται ότι μετά τις 31/12/2018 δεν θα δοθεί άλλη παράταση και η χρήση των άυλων barcodes θα είναι υποχρεωτική και για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη. 

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails