ΕΟΠΥΥ: Δεκτές οι γνωματεύσεις και από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής

Σε τροποποίηση της διάταξης Κανονισμού Παροχών για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρει πλέον "για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση από διεύθυνση πανεπιστημιακής κλινικής, κλινικής του ΕΣΥ ή στρατιωτικού νοσοκομείου ή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η παθήση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ. Συνεπώς καθίστανται αποδεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και αφορούν σε συνταγογράφηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής ως εξειδικευμένου φορέα για την αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία χρήζουν χορήγησης των ως άνω ειδών για την αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων".

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ στο αρχείο που επισυνάπτεται παρακάτω. 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails