ΕΟΠΥΥ: Ορθή επανακοινοποίηση για την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης

Ορθή επανακοινοποίηση στις οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών για αποζημίωση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει, "κατόπιν ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας σχετικά με την αποζημίωση διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης και σε συνέχεια του υπ' αρ. 221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ στο οποίο αναγράφεται η απαίτηση της προσκόμισης επικυρωμένης φωτοτυπίας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία καταχωρούνται τα είδη και οι ποσότητες των συνταγογραφηθέντων ειδών, θέτουμε υπ' όψιν σας τα εξής: 

Εφόσον η διαδικασία στηρίζεται στις εγκυκλίους προ σύναψης συμβάσεων η υποβολή γίνεται δεκτή εφόσον έχει κατατεθεί από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνεπώς δύναται να κατατίθενται απλές φωτοτυπίες του βιβλιαρίου ασθενείας της σελίδας με τη συνταγογράφηση των ειδών και των σελίδων όπου εμφαίνονται τα στοιχεία ασθενούς ασφαλισμένου και η ασφαλιστική ικανότητα και ό,τι έχει κατατεθεί από δικαιούχους προ της συμβάσεως των παρόχων υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης θα εκκαθαρίζεται με βάση τις απλές φωτοτυπίες βιβλιαρίου που έχουν κατατεθεί".
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ. 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails