ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες αποζημίωσης υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης

Διευκρινιστικές οδηγίες για την αποζημίωση των υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του, "ό,τι κατατίθεται κατ' εξουσιοδότηση και δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα από τον διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ κατά την παραλαβή του, όπως η γνησιότητα των φωτοτυπιών βιβλιαρίων, τα αντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή, όπως θεωρείται και το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου που εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να καταθέσει αντ' αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά".

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ. 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails