ΕΟΠΥΥ: Φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού κόστους


Δείτε παρακάτω τη λίστα των φαρμάκων που για τη χορήγησή τους θα χρειάζεται απόφαση της Επιτροπής Φαρμάκων Εξωτερικού ή της Επιτροπής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails