ΕΟΠΥΥ: Διαδικασία έγκρισης και απόδοσης δαπάνης για την εξέταση ONCOTYPE DX σε ασθενείς με Ca μαστού

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης και απόδοσης δαπάνης για διενέργεια εξέτασης ONCOTYPE DX
σε ασθενείς με Ca μαστού.

Διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails