ΕΟΦ: Απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων

Ο ΕΟΦ απέστειλε στον ΠΦΣ στις 20/02/19 την απόφαση προσωρινής απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραπάνω απόφασης απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Επισυνάπτονται η απόφαση του ΕΟΦ και ο πίνακας με τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails