ΗΔΙΚΑ: Αναβάθμιση Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η ΗΔΙΚΑ ανακοίνωσε στις 22 Μαϊου 2019 ότι στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και διασφάλισης των προσωπικών ή/και ευαίσθητων  δεδομένων που διαχειρίζεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), η ΗΔΙΚΑ θα προβεί στο αμέσως προσεχές διάστημα στην αναβάθμιση του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης διακινούμενων δεδομένων (transport layer encryption) αποκλειστικά σε TLS 1.2.

Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την απρόσκοπτη πρόσβασή σας στις υπηρεσίες του ΣΗΣ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του ΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτε λογισμικό φυλλομετρητή (browser) και η πρόσβασή σας πραγματοποιείται μέσω των σχετικών συνδέσμων https://www.e-prescription.gr ή https://www.e-syntagografisi.gr

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα εάν χρησιμοποιείτε παλαιά συστήματα, όπως ενδεικτικά ΗΥ με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Vista, τα οποία ως γνωστόν πλέον δεν υποστηρίζονται.

Εντός των επόμενων ημερών θα σας δοθούν, μέσω νεότερης ανακοίνωσης, συγκεκριμένες οδηγίες ελέγχου συμβατότητας καθώς και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε πιθανή μη συμβατότητα του συστήματός σας.

Β. Χρήση εφαρμογών λογισμικού τρίτων κατασκευαστών

Στην περίπτωση αυτή για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΣΗΣ χρησιμοποιείτε εφαρμογές λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους κατασκευαστές (λογισμικά διαχείρισης ιατρείου, φαρμακείου κλπ), αξιοποιώντας το παρεχόμενο από το ΣΗΣ Application Programming Interface (ΣΗΣ API). 

Για την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, έχουν ήδη ενημερωθεί οι κατασκευαστές λογισμικού εφαρμογών, ώστεεγκαίρως να αντιμετωπιστούν πιθανές δυσλειτουργίες και να διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία των  εφαρμογών τους.

Ενδέχεται όμως να αντιμετωπίσετε προβλήματα εάν χρησιμοποιείτε παλαιά συστήματα, όπως ενδεικτικά ΗΥ με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Vista.

Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε να απευθυνθείτε στον προμηθευτή του αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιείτε, ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά με τη συμβατότητά της, καθώς και για ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, ώστε να διασφαλιστεί η  ομαλή λειτουργίας της εφαρμογής σας.

Παρακαλούμε βρείτε τις οδηγίες ελέγχου συμβατότητας καθώς και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε πιθανή μη συμβατότητα του συστήματός σας εδώ.

 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails