ΗΔΙΚΑ: Ανάρτηση επικαιροποιημένου ΘΠΣ Δυσλιπιδαιμίας

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι από την Πέμπτη  20-12-2018, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ισχύει το αναθεωρημένο θεραπευτικό πρωτόκολλο της Δυσλιπιδαιμίας.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails