ΗΔΙΚΑ: Ανάρτηση νέου θεραπευτικού πρωτοκόλλου για την οστεοπόρωση την Πέμπτη 27-9-2018

Την Πέμπτη 27-9-2018 πρόκειται να αναρτηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το νέο θεραπευτικό πρωτόκολλο «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΑΣ» το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τα ισχύοντα μέχρι τώρα πρωτόκολλα («ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ», «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ», «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ», «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ»,«ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΑΝΔΡΕΣ - ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ»).
Οι νέοι ασθενείς θα εντάσσονται στο νέο πρωτόκολλο, ενώ για τους ασθενείς που είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποιο από τα ισχύοντα πρωτόκολλα οστεοπόρωσης, θα διατηρηθεί η δυνατότητα συνέχισης της θεραπείας μέσω των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων είτε μέχρι τη λήξη του βήματος πρωτοκόλλου είτε μέχρι την αλλαγή θεραπείας του ασθενή.
Από τις 11-10-2018 οι νέοι ασθενείς θα πρέπει να εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στο νέο πρωτόκολλο.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails