Εταιρία Parapharm: Αποζημιώνονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ οι B-D βελόνες για πένες 6mm 31G

Η εταιρία Parapharm, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Becton Dickinson (BD) για τη χορήγηση ινσουλίνης, ανακοινώνει ότι διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά το βελονάκι για πένα ινσουλίνης μήκους 6 mm 31G και αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ βάσει του ΦΕΚ 532/16.02.2018.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι ήδη κυκλοφορούν και ναποζημιώνονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ βάσει των ΦΕΚ 3491/5.10.2017 και 4045/17.11/17 τα προϊόντα B-D βελόνες για πένες 4 mm 32G, B-D βελόνες για πένες 5 mm 31G και B-D βελόνες για πένες 8mm 31G.
Διαβάστε όλη βτην ανακοίνωση της εταιρίας στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails