Εγγραφή υπαλλήλων φαρμακείων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ- Δικαιολογητικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 2019

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος στα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να δηλώσουν, με την παρακάτω αίτησή τους, τη συμμετοχή των υπαλλήλων των φαρμακείων τους στα προγράμματα αυτά, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Η κατάθεση των αιτήσεων πρέπει να γίνει έως τις 29 Μαρτίου, στο Κέντρο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ», είτε στο fax 2311209497 είτε στο email: [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310500191.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με την αίτηση.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails