Παράταση έναρξης ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων για τις 15 Φεβρουαρίου 2016

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ5(α)οικ/ 8584 Υπουργική Απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργείου Υγείας παρατείνεται η έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης για τα φαρμακεία.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος για τα φαρμακεία ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2016

Δείτε την απόφαση παρακάτωΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails