Αίτημα του ΦΣΘ προς ΕΟΠΥΥ για παράταση υποβολής συνταγών Δεκεμβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   7-1-2016

AΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 14

Προς ΕΟΠΥΥ,

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης

Συνταγών

 

Κοινοποίηση:

κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

Θέμα: «Παράταση υποβολής συνταγών μηνός Δεκεμβρίου 2015, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στην πύλη eopyykmes.gr»

 

Ζητούμε την παράταση υποβολής των συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου για εύλογο χρονικό διάστημα καθώς από την αρχή του έτους, αλλά και μέχρι και σήμερα η πύλη eopyykmes.gr δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί μέλη μας να μην μπορούν να εκδόσουν το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής που είναι απαραίτητο για εσάς.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για τη νέα προθεσμία υποβολής συνταγών.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης          Διονύσιος Ευγενίδης

 

 

     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   7-1-2016 

 

 

 

 

 

AΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 14 

 

                                                                                                                                                    

 

  Θεσσαλονίκη, 7.1.2016 

Προς ΕΟΠΥΥ,

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης

Συνταγών

 

Κοινοποίηση:

κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

Θέμα: «Παράταση υποβολής συνταγών μηνός Δεκεμβρίου 2015, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στην πύλη eopyykmes.gr»

 

Ζητούμε την παράταση υποβολής των συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου για εύλογο χρονικό διάστημα καθώς από την αρχή του έτους, άλλά μέχρι και σήμερα η πύλη eopyykmes.gr δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί μέλη μας να μην μπορούν να εκδόσουν το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής που είναι απαραίτητο για εσάς.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για τη νέα προθεσμία υποβολής συνταγών.

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

 
 
 

                              

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   7-1-2016

 

 

 

 

 

AΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 14

 

 

 

  Θεσσαλονίκη, 7.1.2016

Προς ΕΟΠΥΥ,

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης

Συνταγών

 

Κοινοποίηση:

κ. Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

Θέμα: «Παράταση υποβολής συνταγών μηνός Δεκεμβρίου 2015, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στην πύλη eopyykmes.gr»

 

Ζητούμε την παράταση υποβολής των συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου για εύλογο χρονικό διάστημα καθώς από την αρχή του έτους, άλλά μέχρι και σήμερα η πύλη eopyykmes.gr δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί μέλη μας να μην μπορούν να εκδόσουν το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής που είναι απαραίτητο για εσάς.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για τη νέα προθεσμία υποβολής συνταγών.

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

 
 
 
   

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails