Ενημέρωση για παραλαβή φαρμάκων από ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ, με σημερινή (8 Μαϊου 2019) ανακοίνωσή του, ενημερώνει για την παραλαβή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Οργανισμού. Όπως τονίζει "κατόπιν έκδοσης του ΦΕΚ Β4778/25.10.2018 όπου καταργείται η νοσοκομειακή γνωμάτευση και του ν. 4603/2019 όπου σύμφωνα με το άρθρο 67 καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας, τροποποιείται και υποβάλλεται συνημμένο το έντυπο εξουσιοδότησης των εταιρειών ταχυμεταφοράς για παραλαβή φαρμάκων από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία της "κατ' οίκον παράδοσης φαρμάκων".
Ο ασθενής θα συνεχίζει να μπορεί να εξουσιοδοτεί έως τρεις (3) υπαλλήλους της πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς και το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο πλήρως σε όλα τα πεδία κάθε φορά και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Έως σήμερα πιστοποιημένες εταιρείες ταχυμεταφοράς από τον Οργανισμό θεωρούνται οι ακόλουθες:
-Μανουσάκη Μαρία
-Γενική Ταχυδρομική
-Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
-ΠΙ & ΦΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΗΛΙΑΣ
-Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών "Αριστείδης-Χρήστος Πέτρου"
-AIDPLUSCARE
-Εταιρεία BIOAXIS
-Εταιρεία ACS Α.Ε.Ε.
-FOR HEALTH Α.Ε.
-ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
-Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ
 
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails