ΗΔΙΚΑ: Οι διαγνώσεις των θεραπευτικών πρωτοκόλλων Ελκώδους Κολίτιδας και Νόσου Crohn θα συνταγογραφούνται αποκλειστικά μέσω πρωτοκόλλων

Η ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε στις 19/6/2019 ότι "από την Τετάρτη  26-6-2019 οι ICD10 διαγνώσεις των θεραπευτικών πρωτοκόλλων "Ελκώδης Κολίτιδα" και "Νόσος Crohn"  θα συνταγογραφούνται αποκλειστικά μέσω των αντίστοιχων θεραπευτικών πρωτοκόλλων".Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails