ΗΔΙΚΑ: Ανάρτηση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων ελκώδους κολίτιδας και νόσου Crohn

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι "την Τρίτη 19-03-2019 θα αναρτηθούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολα “Ελκώδης Κολίτιδα" και "Νόσος  Crohn".Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails