Εξαιρετικά επείγον: Εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης 2015-2016

Διαβάστε τις πρόσθετες έκτακτες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης και τη χορήγηση αντιιϊκών σκευασμάτωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails