ΠΦΣ: Κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά του Προεδρικού Διατάγματος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
 
A.Π. 4540 
 
ΑΘΗΝΑ 3/9/2018
 
 
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
 
Θέμα: «Κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά του Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων»
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Π.Φ.Σ. δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ηλία Δημητρέλλο και Απόστολο Παπακωνσταντίνου, άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του υπ’ αριθμόν 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018).
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
 
Με Συναδελφικούς  Χαιρετισμούς
 
 
Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης                  Σεραφείμ Ζήκας

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails