ΠΦΣ: Προσδιορισμός δικασίμου της αίτησης ακυρώσεως κατά του Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
 
Αθήνα, 15/11/2018
 
 
 
Α.Π.5561
 
 
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
 

Θέμα: «Προσδιορισμός δικασίμου της αίτησης ακυρώσεως κατά του Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων»
 
 
Σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Π.Φ.Σ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του υπ’ αριθμόν 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) παραπέμφθηκε στη Μείζονα Ολομέλεια του Δικαστηρίου, πρόκειται δε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5ης Απριλίου 2019.
Ο ορισμός της Μείζονος Ολομέλειας του Δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται με την υπόψη υπόθεση, είναι δε η πρώτη φορά που στην ως άνω σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν θέματα φαρμακείων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
 
 
Με τιμή
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ            ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails