Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

ΠΦΣ: Ανακοίνωση σχετικά με παρακρατήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΝΠΔΔ 
                                                                                                                                        Αθήνα, 16.5.2018

Αρ. Πρωτ. 1971

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας
Συνάδελφοι
Όπως είναι γνωστό από 01/01/2017 για τα προϊόντα της σύμβασης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται μέσω των φαρμακείων και εξοφλούνται από τον ΕΟΠΥΥ, μας γίνεται παρακράτηση φόρου 4%.
Οι παρακρατήσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στο taxisnet και εμφανίζονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς κατά την διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2017.Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το 2017, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος θα εμφανιστεί ως επιστροφή.
Η παρακράτηση φόρου 4% που έχει υπολογισθεί, αφορά τα τιμολόγια τα οποία εκκαθαρίστηκαν και εξοφλήθηκαν έως και 31.12.17.


                                                                 Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣLogin-iconLogin