Το νέο προεδρείο του ΠΦΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 7/3/2019

 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

 

Ανασυγκροτήθηκε το Προεδρείο το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. στη συνεδρίαση της 7/3/2019.

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει ως εξής :

Απόστολος Βαλτάς                            : Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπαθανάσης                 : Α΄ Αντιπρόεδρος

Σεραφείμ Ζήκας                                 : B’ Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Τσαπέκος                       :  Γ’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κούβαρης                   : Γεν. Γραμματέας

Στυλιανός   Καλογερόπουλος            : Tαμίας

Ιωάννης Παπαπούλιος                      : Αναπλ. Γραμματέας

και  μέλη  οι : Κυριάκος  Θεοδοσιάδης Πολυχρόνης Συμεωνίδης, Ηλίας Χαλιγιάννης, Ιωάννης Δαγρές, Πέτρος Ραράκος, Ιωάννης Τσικανδηλάκης, Ιωάννης Καβαλάρης και Ευγενία Μαυρίδου.

 

Εκ του ΠΦΣ

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails