ΠΦΣ: Εγχειρίδιο εκτέλεσης γνωματεύσεων e-ΔΑΠΥ

Εγχειρίδιο εκτέλεσης Γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ προς ενημέρωση όλων των φαρμακοποιών απέστειλε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας ο ΠΦΣ. Διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails