ΠΦΣ: Ενημέρωση για συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ 

Α.Π. 2004/18-5-2018

Προς
Τους Φ. Σ. της Χώρας


Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποστήριξης των φαρμακευτικών συλλόγων καθώς επίσης και των μελών τους (φαρμακείων) ως προς την συμμόρφωση από 25 Μαΐου του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση και περισσότερες λεπτομέρειες συντόμως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ



Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails