ΕΟΠΥΥ: Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων με τον ΠΦΣ

Υπεγράφη στις 31.10.2018 η συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση. Η χρονική διάρκειά της είναι διετής, ήτοι από 01.11.2018 έως 31.10.2020.

Επισυνάπτεται η σύμβαση. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails