ΣΕΣΔΙ: Ενημέρωση για νομικό πλαίσιο συμπληρωμάτων διατροφής

ΣΕΣΔΙ

Σύλλογος Επιχειρηματιών

Συμπληρωμάτων Διατροφής

 

16-5-2019

 

Αξιότιμοι κ.κ.

Με αφορμή το από 15/05 (αριθ. 0048) δημοσίευμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα f.daily με τίτλο «Ανύπαρκτο το νομικό πλαίσιο για τα συμπληρώματα διατροφής» και την παρούσα παρουσίαση, ο Σύλλογός μας θα ήθελε να δηλώσει τα ακόλουθα έχοντας ως γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία, τη διαφύλαξη της φήμης των εταιριών του κλάδου, το ρόλο των φαρμακείων στον τομέα της υγείας, αλλά και των συμφερόντων των καταναλωτών ιδιαίτερα απέναντι σε παραπλανητικές και μη τεκμηριωμένες ειδήσεις.

Τα συμπληρώματα διατροφής συνιστούν τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, με σαφή ορισμό από εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα ως προς μια σειρά παραγόντων που αφορούν μεταξύ άλλων την ασφάλεια, την ποιότητα, τη συσκευασία και την επικοινωνία προς το ευρύ κοινό. Συνεπώς το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι υπαρκτό, αυστηρό, σαφές και ικανό να εγγυηθεί την κυκλοφορία ασφαλών προϊόντων, καθώς εφαρμόζεται στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ αφορά 512.000.000 κατοίκους.

Το ελεγκτικό και κυρωτικό πλαίσιο υφίσταται από ιδρύσεως του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στις δε παραβάσεις ο ΕΟΦ έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί ακόμα και ποινικές κυρώσεις.

Τα συμπληρώματα διατροφής απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Αν πρόκειται για άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι καθαρή η προτροπή στην ετικέτα των προϊόντων του κλάδου μας για τη συμβουλή του θεράποντος γιατρού.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και κανονιστικά τεκμηριωμένο από τους ίδιους κανόνες που διέπουν και τα τρόφιμα με την παραδοσιακή έννοια, βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1924/2006, ΕΚ 432/2012 και λοιπών τροποποιήσεων αυτών, ότι τα συμπληρώματα διατροφής συντελούν στη διατήρηση της καλής υγεία.

Σε βάσει όλων των ανωτέρω, δεν μπορεί να αναιρείται χωρίς στοιχεία, με ασάφειες και παραπλανητικές πληροφορίες καθώς και να απαξιώνεται η αδιαμφισβήτητη επιστημονικά και κανονιστικά επίδραση στη διατήρηση της υγείας, των συμπληρωμάτων διατροφής με κανένα τρόπο, καθώς αντιβαίνει στο κοινοτικό και εθνικό κεκτημένο. 

Ο Σύλλογός μας εφιστά την προσοχή σε αντίστοιχα δημοσιεύματα που προέρχονται από ιδιώτες οι οποίοι δημοσιοποιούν και παρουσιάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα και απόψεις για τη χρήση των συμπληρωμάτων και τον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς την ανάλογη κατάρτιση και καμία σχετική εμπειρία.

Δεδομένου ότι ο κλάδος των συμπληρωμάτων διατροφής όπως καταγράφεται από την IMS στη χώρα μας περιλαμβάνει περισσότερες από 50 εμπορικές εταιρείες, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, συντηρεί τον κύκλο εργασιών των ελληνικών φαρμακείων και προσφέρει στο κράτος με τη μορφή της άμεσης φορολόγησης μέσω του ΦΠΑ περίπου 100 εκατομμύρια ανά έτος, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα νόμιμο, ικανό και ενεργό τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

Ως προς αυτό ο φορέας μας αποτελεί κινητήριο δύναμη του ελληνικού κλάδου και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια ως προς τη διαφύλαξη των συμφερόντων αυτού.

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Κωτσιόπουλος

Πρόεδρος

Σύλλογος Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails