ΦΣΘ: Διευκρινίσεις για την υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

 A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 Θεσσαλονίκη 1 Νοεμβρίου 2018

 

  

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 3630

 

Προς: φαρμακοποιούς του ΦΣΘ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το μήνυμα που εμφανίζεται στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ μάς ζητεί να δηλώσουμε χωριστά τον αριθμό των συνταγών (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι μαζί)  που εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά και χωριστά τον αριθμό των συνταγών που εκτελέστηκαν χειρόγραφα.

Για παράδειγμα, αν το σύνολο των συνταγών μας (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι μαζί) για το μήνα Οκτώβριο είναι 100 και έχουμε εκτελέσει 10 χειρόγραφες (λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής εκτέλεσης ή συνταγές με εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα), στο πεδίο «Ηλεκτρονικές (μέσω ΗΔΙΚΑ)» θα συμπληρώσουμε τον αριθμό 90 και στο πεδίο «Λοιπές (εκτός ΗΔΙΚΑ)» θα συμπληρώσουμε τον αριθμό 10.

Όσον αφορά τις συνταγές φαρμάκων Ευρωπαίων ασφαλισμένων, δεν αλλάζει κάτι από ό,τι ισχύει μέχρι τώρα.

Επίσης εκτυπώνουμε τόσες ετικέτες φακέλου συνταγών όσοι είναι και οι φάκελοι που παραδίνουμε. Κολλάμε κάθε ετικέτα στην κενή πλευρά κάθε φακέλου.

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ        ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 

 

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails