ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για συνταγογράφηση ειδικευόμενων και αγροτικών ιατρών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ

Αθήνα 14/08/2019

 

Προς: Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

 

Κοιν.:  ΗΔΙΚΑ

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για συνταγογράφηση»

ΣΧΕΤ: Το υπ.αρ.1217/18-06-19 έγγραφο του ΦΣΘ.

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό σκευασμάτων, που μπορούν να συνταγογραφούν οι ειδικευόμενοι και οι αγροτικοί ιατροί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 121/08, οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο μια μονάδα ιδιοσκευάσματος.

Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενέσιμων διαλυμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός ιατρός δύναται να αναγράφει πέραν της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος, όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη θεραπείας.

Επίσης συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους, συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας.

Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοση της.

Επίσης με το υπ.αριθμ.πρωτ. οικ.22267/06-3-12 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται το δικαίωμα και ο τρόπος συνταγογράφησης των πιστοποιημένων στο σύστημα Η/Σ που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ, ειδικευόμενων ιατρών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων Κρατικών Νοσοκομείων, καθώς και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι ειδικευόμενοι έχουν δικαίωμα απλής συνταγογράφησης ενός κουτιού ανά φάρμακο σε επείγουσες για τον ασθενή, καταστάσεις καθώς και επανάληψη συνταγής με γνωμάτευση ειδικού, θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η ειδικότητα και το ΑΜΚΑ του θεράποντα ειδικευμένου ιατρού και η ημερομηνία γνωμάτευσης επιλέγοντας «Αντιγραφή Συνταγής» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας ή στο πεδίο «Σχόλια Συνταγής». Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς και για χρόνια πάσχοντες εξωτερικούς ασθενείς που παρακολουθούνται στην Μονάδα Υγείας του ΕΣΥ.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας επιτρέπεται να χορηγούν μόνο οι θεράποντες ιατροί και μόνο για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις της ειδικότητας τους.

Οι αγροτικοί ιατροί μπορούν να εκδίδουν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας, ενώ για τους ειδικευόμενους δεν προβλέπεται η έκδοση επαναλαμβανόμενης συνταγής.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

 

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails